Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van nul tot achttien jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt. De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren met als doel dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.

Openingstijden

Maandag 8.00 uur - 21.00 uur

Dinsdag 8.00 uur - 18.00 uur

Woensdag 9.00 uur - 18.00 uur

Donderdag 8.00 uur - 21.00 uur

Vrijdag 8.00 uur - 18.00 uur